CEPCD – Continuing Education Program in Comprehensive Dentistry

Het CEPCD is een geaccrediteerd opleidingsprogramma voor de tandarts die zijn pijlen richt op complexe tandheelkundige problematiek. Deze 3-jarige klinisch gerichte opleiding vindt plaats in de Oisterwijkkliniek op basis van één dag per week en wordt afgesloten met een examen. CEPCD staat voor Continuing Education Program in Comprehensive Dentistry. Het begrip “continuing” staat voor het doorlopende karakter van de opleiding; gedurende het jaar sluiten 3e jaars cursisten hun opleiding af, en stromen telkens anderen in. Onder “comprehensive dentistry” verstaan we het aandacht schenken aan alle aspecten en integreren van alle mogelijke vakgebieden die bij de complexe tandheelkundige problematiek een rol kunnen spelen.

CEPCD Giraf Educatie
Giraf Educatie CEPCD

De opleiding wordt gedragen door een interdisciplinair team van docenten en staat onder leiding van hoofddocent Peter Thoolen. Het programma stelt de kliniek nadrukkelijk op de voorgrond, maar kan natuurlijk niet zonder een gedegen theoretische basis. Deze laatste aspecten komen wekelijks aan de orde in de vorm van seminars, workshops en literatuurbesprekingen. Gastdocenten garanderen met 16 modules van 1 of meerdere dagdelen een brede en gevarieerde basis. De modules zijn niet alleen theoretisch; daar waar nuttig worden ze aangevuld met hands-on of zelfs klinische trainingen. In de kliniek worden alle behandelingen van de meestal verwezen patiënten voorafgegaan door een uitgebreide anamnese, diagnostiek, indicatiestelling en behandelingsplanning.

Bij complexe tandheelkundige problematiek is veelal een interdisciplinaire aanpak noodzakelijk. Het team van docenten met specialisten uit orthodontie, MKA-chirurgie, parodontologie, implantologie, endodontologie, klinische psychologie, logopedie, tandtechniek, etc. komt tijdens de opleiding periodiek bijeen voor gezamenlijk bespiegelingen en interdisciplinaire taakverdelingen.

De behandelingsplanning is derhalve een gezamenlijk onderneming voor alle cursisten (en docenten); elke cursist kent dus elke klinische casus en is persoonlijk betrokken bij het klinische behandeltraject. Het gehele traject wordt volledig gedocumenteerd, gepresenteerd, met elkaar besproken en gepubliceerd in vakbladen en via social media kanalen. Vooral dit laatste aspect geeft een inkijk in de voortgang van de behandeling met collega’s van buiten de opleiding. Zeer waardevolle feedback en zichtbaarheid is gegarandeerd.

Iedere 3e vrijdag van de maand presenteert het CEPCD zich voor medewerkers van de kliniek, het interne tandtechnische lab, voor verwijzers, sponsoren en genodigden met een seminar waarin door een van de cursisten een casus c.q. thema wordt besproken. Daarnaast verzorgen cursisten afdelingsbijeenkomsten, studiegroepen of bijeenkomsten voor geïnteresseerden. Steeds wordt nagestreefd de bijdragen eveneens te publiceren in een Nederlandstalig tijdschrift naast de eerder genoemde bijdragen via social media.