CEPID – Continuing Education Program in Implant Dentistry

CEPID staat voor Continuing Education Program in Implant Dentistry. CEPID is een opleiding voor tandartsen en kent drie complexiteitsniveaus die elk zowel een wetenschappelijke onderbouwing als chirurgische als prothetische aspecten bevatten. In de tandartspraktijk waar de uitvoering van taken een grote mate van vakkennis en ervaring vereist en er voortdurend nieuw denkwerk nodig is om taken bekwaam te kunnen uitvoeren, is collegiaal aanbod van onderwijs en toetsing een belangrijk hulpmiddel voor kwaliteitsbehoud en verbetering. De toenemende complexiteit en eisen van de patiënt vraagt om een continue afstemming met eigen vakgenoten en ervaren inhoudsdeskundigen per specialistisch vakgebied.

CEPID Giraf Educatie
Giraf Educatie CEPID

Onderwijs aanbieden en volgen gaan uiteindelijk altijd gepaard met de vraag; Wat levert het op? Evaluaties, theorie- en praktijktoetsing, intercollegiale toetsen, etc. Er zijn vele manieren om deze vraag beantwoord te krijgen. Een gedegen opleiding bestaat niet uit toetsen alleen. Er moet onderwijs omheen gebouwd zijn, zodat de cursist zich veilig voelt in het onderwijs en zich met een bekwaam gevoel op de werkplek kan begeven om hetgeen is aangeleerd in het opleidingstraject toe te passen in de eigen praktijk.

De opleiding CEPID heeft een oplopend complexiteitsniveau te weten Basis, Voortgezet en Gevorderd. Elk niveau bestaat uit een curriculum opgebouwd uit een zelfde aantal lesblokken. Elk niveau heeft een wetenschappelijke onderbouwing waarin zowel chirurgische als prothetische aspecten worden aangeboden. De opleiding heeft het Q-keurmerk.

De cursist werkt meerdere behandeltrajecten uit volgens de klinische leidraad:

  • Onderzoek en anamnese
  • Diagnostiek
  • Indicatiestelling
  • Behandelingsplanning
  • Therapie
  • Evaluatie en nazorg

Gedurende deze 3-jarige klinische opleiding bouwt de deelnemer aan een eigen portfolio van behandelde cliënten welke volgens bovenstaande leidraden zijn behandeld en gevolgd. Dit portfolio geeft een goede weerspiegeling van de opgebouwde kennis en manuele vaardigheden. Dit portfolio geeft een voldoende stevige basis voor de aanvraag bij de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) tot erkend implantoloog.