Het DNA

Het DNA van Giraf Educatie heeft zich 15 jaar geleden gevormd. E-learning en Scholing Tandheelkunde BV (EST Educatie) is opgericht om klinische scholingsprogramma’s in de tandheelkunde aan te bieden vanuit de “comprehensive“ blik op de tandheelkunde.

Deze opleidingsfilosofie is de basis van 2 geaccrediteerde meerjarige opleidingsprogramma’s voor tandartsen: het CEPCD en het CEPID. CEPCD staat voor ‘Continuing Education Program in Comprehensive Dentistry’ en is een 3-jarig KLINISCH nascholingsprogramma voor de tandarts die zijn pijlen richt op complexe tandheelkundige problematiek. Dit programma wordt al 15 jaar aangeboden en is erkend door de NVVRT. Na het doorlopen van dit opleidingsprogramma kan de deelnemer na aanvraag opgenomen worden in het erkend register restauratief tandarts van de NVVRT. Het CEPID staat voor ‘Continuing Education Program in Implant Dentistry’, een 3-jarig modulair KLINISCH nascholingsprogramma waarbij de deelnemers worden opgeleid tot volwaardig Tandarts-implantoloog en na afronding de aanvraag ingediend kan worden bij de NVOI tot registratie. Klinisch onderwijs in al haar facetten is de pijler van de opleiding en daarmee uniek in Nederland. Geen andere opleiding biedt de deelnemer zoveel tijd en ruimte om zelf onder supervisie van ervaren docenten te leren, uitgedaagd te worden en klinische vaardigheden onder de knie te krijgen.

Over Giraf Educatie

De vraag naar klinisch onderwijs neemt toe. Daarnaast zien we ook een toenemende vraag naar ‘een leven lang leren’. Dit is volgens ons de wijze om het vak leuk houden. Blijven ontwikkelen, uitgedaagd worden en nieuwe dingen ontdekken. Deze grondbeginselen zitten diep in het DNA van GIRAF-educatie. De opleidingen en cursussen zijn opgebouwd volgens de filosofie van de “comrehensive“ blik op de tandheelkunde. Deze filosofie verankeren we in de wijze waarop deze programma’s worden aangeboden: via een CEP – ‘Continuing Education Program’ opzet.

Giraf Educatie Ons DNA

Sinds 2020 hebben we het scholingsaanbod uitgebreid. Er zijn diverse programma’s toegevoegd aan het opleidingsaanbod. Naast opleidingen voor tandartsen richten we ons ook het volledige tandheelkundige team. Dit allemaal volgens onze grondgedachte – de CEP – filosofie. Hoe lang of kort een opleiding ook duurt, we dagen de cursist uit om altijd breder en scherper te kijken. Dus meer dan alleen het kernonderwerp en focus van de opleiding. We breiden ons curriculum continu verder uit.

U vindt bij ons breed aanbod aan opleidingen, en zeker ook de opleidingen die u nergens anders vindt. We dagen uit tot ‘een leven lang lang leren’ – leert u met ons mee?

‘Giraf Educatie met kop en schouders er bovenuit’.

Meer info over het CEPCD en CEPID programma?