Bot Pathologie, wat zie ik, wat doe ik?

Voor wie?

Tandartsen en mondhygiënisten

Omschrijving

Geen zorgverlener kijkt zoveel in de mond als een tandarts. Afwijkingen van het mondslijmvlies worden dan ook veelal door de tandarts opgemerkt. Vanwege de grote verscheidenheid aan afwijkingen van het mondslijmvlies is diagnose en behandeling complex. In deze cursus frissen we categorisch samen met u op, waarbij de focus ligt op de klinische presentatie en behandeling.

Type opleiding: Master Class
Datum:  3 mei 2023
Duur: Avond, van 18 tot 21 uur
Locatie: Opleidingslocatie Oisterwijk kliniek
Aantal deelnemers: Min. 12 – Max. 20
Accredidatie: KRT

 349,00

Door middel van een interactieve presentatie zullen achtereenvolgens de niet neoplastische en neoplastische lesies worden besproken. Bij de niet neoplastische lesies zullen de ulceraties, witte en rode afwijkingen de revue passeren. Bij de neoplastische lesies aandacht voor leukoplakie, erythroplakie, actinische cheilitis, keratoacanthoom en pigmentaties.

Na afloop van deze cursus is de cursist in staat mondslijmvliesafwijkingen te herkennen, te diagnosticeren en adequate behandeling in te stellen. Verder zal de cursist in staat zijn om neoplastische letsels te herkennen alsook danger signs.

Erik Nout

Interactief college

Bij start van de opleiding starten we met een lichte maaltijd. Dit is inbegrepen in de cursusprijs

Deze cursus kan gecombineerd worden met de cursus Bot pathologie – wat zie ik? wat doe ik?