CEPCD – Continuing Education Program in Comprehensive Dentistry

Voor wie?

Tandartsen, > 2 jaar ervaring met bovenmatige interesse in reconstructieve tandheelkunde en complexe problematiek.

Omschrijving

Het CEPCD is een geaccrediteerd opleidingsprogramma voor de tandarts die zijn pijlen richt op complexe tandheelkundige problematiek. Deze 3-jarige klinisch gerichte opleiding vindt plaats in de Oisterwijkkliniek op basis van één dag per week en wordt afgesloten met een examen. CEPCD staat voor Continuing Education Program in Comprehensive Dentistry. Het begrip “continuing” staat voor het doorlopende karakter van de opleiding; gedurende het jaar sluiten 3e jaars cursisten hun opleiding af, en stromen telkens anderen in. Onder “comprehensive dentistry” verstaan we het aandacht schenken aan alle aspecten en integreren van alle mogelijke vakgebieden die bij de complexe tandheelkundige problematiek een rol kunnen spelen.

De opleiding wordt gedragen door een interdisciplinair team van docenten en staat onder leiding van hoofddocent Peter Thoolen. Het programma stelt de kliniek nadrukkelijk op de voorgrond, maar kan natuurlijk niet zonder een gedegen theoretische basis. Deze laatste aspecten komen wekelijks aan de orde in de vorm van seminars, workshops en literatuurbesprekingen. Gastdocenten garanderen met 16 modules van 1 of meerdere dagdelen een brede en gevarieerde basis.

De modules zijn niet alleen theoretisch; daar waar nuttig worden ze aangevuld met hands-on of zelfs klinische trainingen. In de kliniek worden alle behandelingen van de meestal verwezen patiënten voorafgegaan door een uitgebreide anamnese, diagnostiek, indicatiestelling en behandelingsplanning.

Bij complexe tandheelkundige problematiek is veelal een interdisciplinaire aanpak noodzakelijk. Het team van docenten met specialisten uit orthodontie, MKA-chirurgie, parodontologie, implantologie, endodontologie, klinische psychologie, logopedie, tandtechniek, etc. komt tijdens de opleiding periodiek bijeen voor gezamenlijk bespiegelingen en interdisciplinaire taakverdelingen. De behandelingsplanning is derhalve een gezamenlijk onderneming voor alle cursisten (en docenten); elke cursist kent dus elke klinische casus en is persoonlijk betrokken bij het klinische behandeltraject. Het gehele traject wordt volledig gedocumenteerd, gepresenteerd, met elkaar besproken en gepubliceerd in vakbladen en via social media kanalen. Vooral dit laatste aspect geeft een inkijk in de voortgang van de behandeling met collega’s van buiten de opleiding. Zeer waardevolle feedback en zichtbaarheid is gegarandeerd.

Iedere 3e vrijdag van de maand presenteert het CEPCD zich voor medewerkers van de kliniek, het interne tandtechnische lab, voor verwijzers, sponsoren en genodigden met een seminar waarin door een van de cursisten een casus c.q. thema wordt besproken. Daarnaast verzorgen cursisten afdelingsbijeenkomsten, studiegroepen of bijeenkomsten voor geïnteresseerden. Steeds wordt nagestreefd de bijdragen eveneens te publiceren in een Nederlandstalig tijdschrift naast de eerder genoemde bijdragen via social media.

Type opleiding: Master Program
Datum: wekelijks, op vrijdag
Duur: 3 jaar, wekelijks op vrijdag, van 9 tot 17 uur
Locatie: Opleidingslocatie Oisterwijk kliniek
Aantal deelnemers: Min. 4 – Max. 8
Accreditatie: KRT

 • Dit programma duurt 3 jaar en start op vrijdag 2 september 2022.
 • Deze opleiding vindt plaats in de Oisterwijkkliniek op basis van één dag per week (op vrijdag)
 • 42 opleidingsdagen per jaar, we volgen het academische studiejaar (september tot juli).

Het CEPCD Programma is modulair opgebouwd en voor een groot gedeelte gericht op interactieve colleges en discussie en daarnaast op klinisch onderwijs: het behandelen onder directe supervisie van zeer kundige docenten.

Het programma vindt wekelijks plaats op vrijdag. Het reguliere programma bestaat uit een blok in de ochtend waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Patiënten besprekingen: plan besprekingen, voortgang aan de hand van foto’s
 • Klinische besprekingen
 • Actuele literatuur
 • Overleg met tandtechniek
 • Polikliniek
 • Elke 3e vrijdag van de maand vindt er een seminar plaats voor genodigden.

Daarnaast bestaat het programma uit 10 Basisseminars en 6 literatuurblokken.

Gedurende het 3-jarige programma worden 16 modules verzorgd door gastdocenten: Pre-reconstructieve Orthodontie, Versnelde Orthodontie, Chirurgische Orthodontie, Diagnose en risico-analyse, DSD, Implantologie, Psycho-diagnostiek, Digitale tandheelkunde en Tandtechniek, Myofunctionele therapie, Materiaalkunde en -keuzes, Endodontologie, Esthetische en plastische chirurgie, Volledige prothese, T-scan, Autotransplantaties en Parodontologie.

Daarnaast worden op verzoek nog specifieke onderwerpen behandeld door gastdocenten op uitnodiging. Kortom een zeer dynamisch programma waarbij de interactie tussen deelnemers en docenten een enorme boost geeft aan de tandheelkundige kennis en vaardigheden. En waarbij de ‘Comprehensive’ blik de rode draad vormt.

Na afsluiting van het CECPD bezit de cursist in adequate mate:

 1. Kennis van diagnose, indicatie, behandeling en nazorg van klinische vakgebieden als onderdeel van “comprehensive dentistry” (o.a. tandheelkundige preventie, parodontologie, endodontologie, preprothetische orthodontie, preprothetische mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, implantologie, restauratieve en reconstructieve tandheelkunde)
 2. Vaardigheid tot integratie en coördinatie van deze kennis in het opstellen van “comprehensive” behandelingsplannen
 3. Vaardigheid in het presenteren daarvan aan de patiënt
 4. Inzicht in temporisering en fasering in de uitvoering van “comprehensive” behandelingsplannen
 5. Vaardigheid tot het coördineren van een interdisciplinair tandheelkundig team
 6. Vaardigheid tot het onder regie doen uitvoeren van elk deel van de geplande behandelingen
 7. Vaardigheid tot het aansturen en coördineren van de tandtechnische aspecten van de tandheelkundige behandelingen
 8. Vaardigheid tot het zelfstandig uitvoeren van het restauratieve/reconstructieve deel van de behandelingen
 9. Vaardigheid tot het verzorgen van de passende nazorg
 10. Relevante vakliteratuur juist interpreteren en toe passen
 • Peter Thoolen
 • Ben Derksen
 • Nittert Postema
 • Khee Hian Phoa
 • Ransom Altman
 • Frans Jozef Dams
 • Rolf van Mierlo
 • Wouter Kerdijk
 • Stefan Meutermans
 • Erik Jan Muts
 • Jasper Thoolen
 • Erik Nout
 • Dick Barendregt
 • Eelco Hakman
 • Coen Oldenburg
 • Maarten Bekkers
 • Frans Delfos
 • Peter Helderop
 • Felix de Schwartz
 • Guust Heijen
 • Rosalien den Haan
 • Arjen Starrenburg
 • Peter Bolhuis

Interactieve colleges, klinische behandeling, workshops, Literatuur bespreking, Basis seminars, Deelneme aan Interdisciplinair overleg, Voordrachten, Zelfstudie, Social Media, Digitale Mondfotografie

De opleiding vindt wekelijks plaats op vrijdag

Dit is een intensief programma voor de gemotiveerde tandarts. Het programma vindt wekelijks plaats in de Oisterwijk kliniek.

Beschrijving

Type opleiding: Master Program
Datum: wekelijks, op vrijdag
Duur: 3 jaar, wekelijks op vrijdag, van 9 tot 17 uur
Locatie: Opleidingslocatie Oisterwijk kliniek
Aantal deelnemers: Min. 4 – Max. 8
Accreditatie: KRT