CEPCD Minor (Continuing Education Program in Comprehensive Dentistry) MINOR

Voor wie?

Jonge ambitieuze tandarts met bovenmatige interesse voor complexe tandheelkunde

In nauwe samenwerking met het kernteam van de CEPCD opleiding zijn we erg trots je nu het CEPCD minor te kunnen aanbieden. Dit 1 jaar durende programma bestaat uit 10 lesdagen en 12 modules. Dit unieke programma is bedoeld voor de tandarts die op zoek is naar antwoorden en een bredere visie op de tandheelkunde in al zijn facetten wil ontwikkelen.

In de dagelijkse praktijk komt het vaak voor dat patiënten zich presenteren met problematiek die meer vragen oproepen dan dat er antwoorden gegeven kunnen worden. De opleiding CEPCD – ‘Minor’ is speciaal ontwikkeld en opgezet voor de tandarts met een grote interesse voor deze complexe tandheelkundige problematiek, maar daarnaast ook inziet dat hij of zij niet klaar is om deze problematiek optimaal te kunnen behandelen. Omdat er nog veel vragen zijn die beantwoordt dienen te worden, omdat er nog veel geleerd dient te worden. De ambitie, nieuwsgierigheid en ontdekkingstocht is volop aan de gang. De honger naar het opdoen van nog meer kennis, naar het ontwikkelen en verfijnen van aardigheden is aangewakkerd. Deze opleiding is hier volledig op ingericht en biedt een stevig fundament voor het geven van de antwoorden na afronding ervan.

Deze specifieke opleiding is opgezet volgens het DNA van haar grote broer: de CEPCD opleiding. Dit geaccrediteerde nascholingsprogramma is voornamelijk klinisch van aard met de focus op complexe tandheelkundige problematiek en duurt in totaal 3 jaar. CEPCD staat voor Continuing Education Program in Comprehensive Dentistry. Het begrip “continuing” staat voor het doorlopende karakter van de opleiding, enerzijds door de instroom maar anderzijds door de continue focus op kennis- en vaardigheidsontwikkeling. “Comprehensive dentistry” staat voor aandacht schenken aan alle aspecten en integreren van alle mogelijke vakgebieden die bij de complexe tandheelkundige problematiek een rol kunnen spelen.

De aanpak is hierdoor altijd vanuit een interdisciplinair team en streeft naar een voor de patiënt optimaal esthetisch, functioneel, toegankelijk, biologisch en duurzaam resultaat. Het CECPD Minor is opgesteld volgens dit DNA. De kern van deze opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten met ieder een bepaald thema maar die vanuit een centrale rode draad met elkaar verbonden zijn. De content en werkvormen staan in het teken van de verschillende thema’s, het klinisch aspect zal voornamelijk belicht worden door patiënten casuïstiek, geheel volgens de aanpak en gedachtegoed in het CEPCD programma. Dat betekent dat je onder begeleiding van nationale en internationale topspecialisten eigen complexe casussen waarbij de oplossing vraagt om ‘Comprehensive’ gedachte zult gaan uitwerken. Een integraal onderdeel van de opleiding bestaat uit toegang tot specifieke content welke wordt aangeboden via KARMA dentistry. De content staat volledig in het teken van de thema’s die worden aangeboden, en gaat soms zelfs nog breder en meer de verdieping in. Daarnaast vindt er buiten de reguliere cursusdagen een continue begeleiding plaats voor eigen casuïstiek in de digitale werkgroepen.

Type opleiding: Master Classes
Datum: start vrijdag 12 mei 2023
Duur: 10 vrijdagen, van 9 tot 17 uur
Locatie: Oisterwijk kliniek tandheelkunde, Oisterwijk
Aantal deelnemers: Min. 4 – Max. 6
Accreditatie: aangevraagd

 6.250,00

Sessie dag 1 – vrijdag 12 Mei

Introductie CEPCD Minor

 • Reis door het programma en werkvormen
 • Leerdoelen en introductie casuïstiek

Spreker: Jasper Thoolen Peter Thoolen

Sessie dag 2 – vrijdag 2 Juni

Diagnostiek I: Diagnostische Systematische Diagnostiek cpoOPAmoe en Psychodiagnostiek in de tandheelkunde

Spreker: Stefan Meuterrmans

Sessie dag 3 – vrijdag 7 Juli

Diagnostiek II: Digital Smile Design vanuit diagnostisch en esthetisch perspectief

Spreker: Jasper Thoolen

Sessie dag 4 – vrijdag 1 September

Gnathologie en myofunctie – Occlusie en articulatie, CR, Envelope of Function, Deprogrammeren. Myofunctionele therapie

Sprekers: Roel van Breugel, Jasper Thoolen & Naomi Doelen

Sessie dag 5 – vrijdag 6 Oktober

Het opstellen van behandelplan. Integratie van de deelgebieden:

 • Orthodontie
 • Myofunctie
 • Parodontologie en Cariologie
 • Endodontologie
 • Implantologie. Diagnostiek en behandelplanning.

Behandelplan presentatie en Interdisciplinaire communicatie

Sprekers: Jasper Thoolen & Peter Thoolen

Sessie dag 6 – vrijdag 3 November

Biomimetische tandheelkunde

Spreker: Maarten de Beer

Sessie dag 7 – vrijdag 1 December

Integrale samenwerking tussen tandarts en tandtechniek

Spreker: Petra van Schee & Jasper Thoolen

Sessie dag 8 – vrijdag 12 Januari 2024

Integrale biologische en holistische tandheelkunde, introductie in de klinische psycho-neuro-immunologie

Sprekr: Erik Schut

Sessie dag 9 – vrijdag 2 Februari 2024

Mindfullness / Presentatie training, vaardigheden en digitale fotografie

Spreker: Manuela Soares Rodrigue

Sessie dag 10 – vrijdag 7 Juli

Keuze thema en afsluiting (bijv: Wetenschappelijke scholing, Pubmed, digitale orthodontie, restauratieve orthodontie)

Spreker: Jasper Thoolen

 • Jasper Thoolen – Hoofddocent en moderator, restauratief tandarts i.o. NVVRT
 • Stefan Meutermans – Restauratief tandarts NVVRT
 • Roel van Breugel – Myoresearch
 • Maarten de Beer – Tandarts
 • Petra van Schee – Keramist
 • Erik Schut – KPNI-expert
 • Naomi Doelen – Restauratief tandarts i.o. NVVRT
 • Manuela Soares Rodrigues – Tandarts, mindfulness-coach
 • Peter Thoolen – hoofdopleider CEPCD, Restauratief tandarts NVVRT, Implantoloog NVOI

Interactieve colleges, workshops, Case presentaties en besprekingen, E-Learning, voordrachten

Na afronding van het programma kan ervoor gekozen worden om in te sromen in het CEPCD Master programma om de theoretishe en klinische kennis en vaardigheden te gaan uitbreiden