Endodontische behandeling vanuit restauratief oogpunt, de echte leercurve begint hier!

Een unieke combinatie van theoretisch en klinisch leren!

Voor wie?

Tandartsen algemeen practici of tandartsen die specifiek gericht zijn op endodontie en/of uitgebreidere restauratieve tandheelkunde (comprehensive dentistry)

Omschrijving

Deze opleiding is speciaal opgezet voor de tandarts die meer gefundeerde materiaal- en restauratiekeuzes wil kunnen maken om zo voorspelbaar restauratief werk te realiseren. Het verkrijgen van meer kennis maar ook het opdoen van vaardigheden (tips and trics) zijn juist de uitgangspunten van deze opleiding.
De opleiding bestaat uit een  theoretisch, praktisch en een  klinisch deel (patiënten behandeling) met gebruik van een operatiemicroscoop
Deze opleiding wordt verzorgd door tandartsen met theoretische en ook klinische expertise. De volledige opleiding bestaat uit 3 modules. U kunt zich voor de volledig opleiding inschrijven en ook voor losse modules.
Kortom een niet te missen en complete opleiding die gericht is op:

 • gefundeerde kennis en kunde endo/opbouw/restauratie gebitselement
 • begeleiding volgens leermeester/gezel methode
 • endo/opbouw/restauratie kunnen uitvoeren met plezier en een duurzaam resultaat

In overleg bestaat de mogelijkheid tot het laten opleiden van uw assistente(n). Vraag ons naar de mogelijkheden.

Type opleiding: Master Program
Datum: binnenkort bekend gemaakt
Duur: 1,5 dag theorie, 1,5 dag klinisch
Locatie: Oisterwijk/Amsterdam/Lelystad
Aantal deelnemers:  Min. 6 – Max. 10
Accredidatie: Ja aangevraagd

 

 3.995,00

Het theoretische programma (1,5 dag) bestaat uit 3 hoofdonderwerpen:

 1. Diagnostiek & indicatiestelling, literatuur (koppeling met literatuur blok Endodontie) – Doel: wanneer wel / niet behandelen en zo ja hoe (Docenten Guust Heijnen, Felix de Schwartz)
 2. Endo in de praktijk: interactieve bespreking patiënten casuïstiek en literatuur (Docenten Guust Heijnen, Felix de Schwartz)
 3. Opbouw van en materiaal en restauratiekeuze voor een endodontisch behandeld gebitselement – (Docent Peter Bolhuis)

Vervolgens wordt er onder leiding van de docenten 1,5 dag klinisch behandeld. Dit programma wordt individueel met hen gepland.

Na afloop is de cursist in staat

 • Bij elke casus opnieuw een zorgvuldige afweging te maken om na een goede wortelkanaalbehandeling te bepalen welke soort restauratie opportuun is en de patiënt te betrekken in de besluitvorming
 • Klinische vaardigheden beheersen voor een duurzaam resultaat

De Master course wordt verzorgd door:

 • Guust Heijnen
 • Felix de Schwartz
 • Peter Bolhuis
 • Theorie via Interactieve colleges,
 • Praktische klinische behandelingen onder directe supervisie

De opleiding wordt op dit moment gepland. De theorie zal plaatsvinden op een vrijdag en zaterdag.

De klinische dagen worden individueel met de deelnemers en docenten gepland nadat alle deelnemers zijn ingeschreven

Deze Mastercourse is een unieke combinatie van theoretisch en klinisch leren! Tijdens het klinisch handelen is het werken met de microscoop een wezenlijk onderdeel. Waarbij we werken volgens het volgende uitgangspunt: Kanaal behandelingen doe je niet in een uurtje, neem er de tijd voor… dat zorgt voor resultaat en plezier!’

EN!

Deelnemers ontvangen het in 2022 opnieuw uitgebrachte boek ‘Endodontologie’ van C.J. Warnsinck, P.R. Wesselink, H. Shemesh. Peter Bolhuis is mede-auteur van dit boek.

Dit boek biedt een compleet overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de endodontologie. Die ontwikkelingen variëren van nieuwe inzichten en methoden, tot instrumenten, apparaten en materialen. Het is een leerboek én naslagwerk, en is bedoeld voor tandartsen en studenten tandheelkunde.

Beschrijving

Type opleiding: Master Program
Datum: binnenkort bekend gemaakt
Duur: 1,5 dag theorie, 1,5 dag klinisch
Locatie: Oisterwijk/Amsterdam/Lelystad
Aantal deelnemers:  Min. 6 – Max. 10
Accredidatie: Ja aangevraagd