Lokale Anesthesie cursus

 

Voor wie?

 • Tandartsassistenten
 • Mondhygiënist die een opfrissing wenst van de anesthesie-skills

Omschrijving

Deze gedegen en zeer praktische opleiding is speciaal bedoeld voor Tandartsassistenten en Mondhygiënist. Om te leren zelfstandig te kunnen toedienen van lokale anesthesie bij cliënten in de tandartspraktijk, geheel volgens de geldende wettelijke vereisten (Wet BIG). Daarnaast is het belangrijk om eventuele bijwerkingen en contra-indicaties te herkennen.

Type opleiding: Opleiding voor assistente
Datum: 25 April 2024 (online), 4 mei 2024 (workshop)
Duur: 1 dag & training in praktijk
Locatie: Amsterdam, Oisterwijk, Tilburg, Lelystad
Aantal deelnemers: Min 10 Max 16
Accreditatie: N.v.t.

 480,00

De opleiding bestaat uit 3 delen.

Deel 1: de opleiding start met een 3uur durende theoretische opleiding. In deze opleiding komen de verschillende aspecten van het toedienen van lokale anesthesie aan bod:

 • Wettelijk kader (BIG) voor lokale anesthesie door hulpkrachten
 • Pijn en prikkelgeleiding
 • Relevante anatomie
 • Farmacologie 
 • Instrumentarium
 • Anesthesie bovenkaak
 • Vervolg anesthesie bovenkaak
 • Anesthesie onderkaak
 • Complicaties en risicogroepen 

Deel 2: De praktische opleiding. Allereerst wordt een theoretische toets afgenomen. De aspecten die in deel I zijn behandeld komen hierbij aan bod. Na afloop van de toets worden de antwoorden besproken en van feedback voorzien. Daarna volgt een praktische opleiding (2-3 uur) aan de stoel in kleine groep (4-5 personen) waarbij de deelnemers de verschillende praktische technieken op elkaar zullen inoefenen, intensief begeleid door ervaren tandartsen. 

Hierbij is de interactie met de begeleiders zeer belangrijk om de fijne kneepjes van de technieken onder de knie te krijgen. 

Deel 3 – Na de 2 dagen gaan de deelnemers aan de slag in de eigen praktijk waar wordt gevraagd onder begeleiding van de eigen tandarts de infiltratie- en geleidingsanesthesie technieken een minimaal aantal keer toe te passen. Dit wordt aan de hand van een aftekenlijst gecontroleerd. 

Alle theoretische en praktische concepten in deze cursus zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke evidentie in de lokale anesthesie. 

Na afloop ontvangt de cursist een certificaat na afronding van de 3 delen.

 

Eindtermen:

 • De cursist heeft benodigde theoretische kennis van de technieken voor lokale anesthesie met betrekking tot tandheelkundige ingrepen
 • De cursist kiest de gepaste techniek voor de verschillende tandheelkundige behandelingen in elk deel van de mond. 
 • De cursist past alle technieken voor lokale anesthesie in de tandheelkunde toe. 
 • De cursist gaat veilig om met anesthesietoebehoren. 
 • De cursist dient de lokale anesthetica veilig toe, inclusief kinderen en cliënten met bijzondere noden en wanneer advies moet worden van de superviserende tandarts 
 • De cursist herkent lokale en systemische complicaties bij toediening van lokale anesthetica in de mond

De cursus wordt verzorgd Prof. Dr. Geert Hommez, docent Lokale anesthesie, Universiteit Gent & Tandarts endodontoloog

 • Theorie
 • Casuïstiek
 • Praktische en klinische oefening
 • Examen

Na afloop ontvangt de cursist een certificaat

Leermateriaal:

 • Hand-outs van de lesgever 
 • Referentiehandboek: Lokale anesthesie in de tandheelkunde. Editors: Baart, J.A., Brand, H.S. (Eds.). ISBN: 9789031393756 

Deze cursus wordt georganiseerd door Giraf Educatie i.s.m. docent Geert Hommez

Beschrijving

Type opleiding: Opleiding voor assistente
Datum: 25 April 2024 (online), 4 mei 2024 (workshop)
Duur: 1 dag & training in praktijk
Locatie: Amsterdam, Oisterwijk, Tilburg, Lelystad
Aantal deelnemers: Min 10 Max 16
Accreditatie: N.v.t.