Module Diagnostiek I: Dynamische Systematische Diagnostiek Methodiek

De Module – Dynamische Systematische Diagnostische Methodiek geeft inzicht in integrale diagnostische methodiek waarbij de patiënt echt centraal staat!

Voor wie?

Tandartsen met behoefte aan meer (praktische) kennis van het stellen van een goede (dynamische) diagnose.

Omschrijving

Diagnostische Systematische Diagnostiek [cpo(moe)OPA] en Psychodiagnostiek in de tandheelkunde is een zeer praktische methodiek waarbij de patiënt weer centraal wordt gesteld in dit proces.

Volgens de GPT-9 is de definitie van prosthodontics: “the dental specialty pertaining to the diagnosis, treatment planning, rehabilitation, and maintenance of the oral function, comfort, appearance, and health of patients with clinical conditions associated with missing or deficient teeth and/or maxillofacial tissues by using biocompatible substitutes; comp, FIXED PROSTHODONTICS, IMPLANT PROSTHODONTICS, MAXILLO- FACIAL PROSTHETICS, REMOVABLE PROSTHODONTICS”.

De inzet van de spreker (Stefan Meutermans) voor het vakgebied heeft zich de laatste jaren ontvouwd in een bijdrage om het diagnostisch proces te ontrafelen in een methodiek die DSD is genoemd. Waarbij DSD een acroniem is voor Dynamische Systematische Diagnostische methodiek.

 • Dynamisch, omdat factoren en cofactoren alsmaar veranderen gedurende het leven van onze patiënten,
 • Systematisch omdat er volgens een duidelijk stappenplan gewerkt wordt,
 • wat uiteindelijk leidt tot een tandheelkundige Diagnose.

Bij dit abductief, diagnostisch proces is het inschatten en vaststellen van de individuele risicoprofielen bij de patiënt van primordiaal belang. Dit zowel voor de behandeling als voor de achteraf te leveren nazorg. Bij het volgen van de juiste stappen wordt het stellen van een tandheelkundige diagnose een inzichtelijk proces. Tevens is het een handig communicatiemiddel, enerzijds richting de patiënt, die zo ook zijn eigen verantwoordelijkheid dient op te nemen, en anderzijds binnen het tandheelkundig team, waar elk teamlid zijn bijdrage kent. Op deze wijze komt de patiënt centraal te staan in het zorgproces en krijgt deze gerichte zorg op maat.

Deze methodiek is tevens een poging om de paradigmatische kaders waarbinnen wij functioneren te beschrijven.

Type opleiding: Master Classes
Datum: Vrijdag 27 Oktober 2023
Duur: 1 dag, van 9 tot 17 uur
Locatie: Tilburg kliniek Ringbaan-Oost, Tilburg
Aantal deelnemers: Min. 8 – Max. 18
Accreditatie: aangevraagd

 425,00

Deze Master class bestaat uit drie integrale voordrachten waarin deze methodiek beschreven en aan de hand van voorbeelden verduidelijkt.

Het programma start om 9 uur tot 17 uur.

Lunch en borrel na afloop zijn inbegrepen.

 • De cursist doet kennis op van de Dynamische Systematische Diagnostiek methodiek – cpo(moe)OPA
 • De cursist doet praktische kennis op over Psychodiagnostiek in tandheelkunde
 • De cursist leert inschatten en vaststellen van de individuele risicoprofielen tijdens dit proces.
 • De cursist leer hoe deze methodiek in te zetten als communicatiemiddel naar patiënt en tandheelkundig team
 • Na afloop is de cursist in staat zelf de methodiek toe te passen en te implementeren in de eigen praktijk

Stefan Meutermans

 • Interactieve colleges
 • Theorie
 • Casuïstiek

Beschrijving

Type opleiding: Master Classes
Datum: Vrijdag 27 Oktober 2023
Duur: 1 dag, van 9 tot 17 uur
Locatie: Tilburg kliniek Ringbaan-Oost, Tilburg
Aantal deelnemers: Min. 8 – Max. 18
Accreditatie: aangevraagd