Bel ons 013 – 521 06 60 | info@giraf-educatie.nl

Giraf Educatie logo
Giraf Educatie logo

Opleiding tot Paro-Preventie Assistent

Voor wie?

Deze opleiding is voor de preventie assistent die de volgende stap wil zetten en zich wil ontwikkelen tot Paro-Preventieassistent. In deze opleiding leer je een aantal taken op het gebied van parodontitis zelfstandig uit te voeren. De paro-preventieassistent werkt in opdracht van de tandarts en voert behandelingen zelfstandig uit in de verlengde-arm constructie.

Omschrijving

De opleiding is voor de gemotiveerde preventieassistenten die zich verder willen ontwikkelen. Gedurende deze compacte en intensieve opleiding richt je je op de verdieping en verbreding van je kennis op gebied van preventie en behandeling van cliënten met PPS 2. We gaan je manuale vaardigheden aanleren zodat je cliënten met pockets 4-5 mm zelfstandig kan gaan behandelen. We maken hierbij gebruik van het stappenplan van de uitgebreide gebitsreiniging en recall (nazorg).

Je behandelt tijdens deze opleiding minimaal 5 cliënten. We haken aan bij je kennis en ervaring die je hebt opgedaan tijdens je opleiding tot en werk als preventieassistent. In deze opleiding gaan we dieper in op de theorie van parodontologie, communicatie, psychologie en gedragsverandering. We focussen daarnaast op je manuale vaardigheden om te kunnen behandelen, je leert werken met curettes en ultrasoon tips om subgingivaal te reinigen. Behandelkeuzes goed onderbouwen en overleggen met de mondhygiënist of tandarts is een belangrijk aspect van het vak, en komt dus uitgebreid aan bod gedurende de opleiding.

Het uiteindelijke doel is dat je patiënten met een verhoogd risico op parodontitis en parodontitispatiënten-in-de-nazorg in nauwe samenwerking met het mondzorgteam veilig en effectief kunt behandelen.

De opleiding bestaat uit 7 dagen waarvan 5 dagen gericht zijn op de praktijk. Een overzichtelijke en doeltreffende opleiding die naadloos aansluit bij je behoefte.

De opleiding wordt in kleinschalige groepen van 2 of maximaal 4 personen gegeven. De begeleiding is persoonlijk en intensief zodat deze cursus zeer individueel is. Niet iedereen leert op dezelfde wijze en heeft hetzelfde tempo. Hier spelen we op in tijdens deze opleiding.

Type opleiding: Opleiding voor preventie assistente
Datum: ntb
Duur: 3-4 maanden
Locatie: Amsterdam, Oisterwijk, Lelystad
Aantal deelnemers: 2 of 4 deelnemers
Accreditatie: Register preventieassistenten

 3.950,00

De opleiding bestaat uit 7 dagen waarvan 5 dagen gericht zijn op de praktijk

Dag 1 Theorie
– Samenvatting en introductie Preventie: WIP, ergonomie, PPS update, hanteren instrumentarium
– Parodonotologie (PPS en parodontium)

Dag 2 Theorie
– Opstellen behandelplannen PPS: nazorg en gebitsreiniging
– Communicatie, psychologie en gedragsverandering: motiveren cliënt
– Lifestyle, risicofactoren, mondonderzoek en anamneses

Dag 3 Praktijk
– Manuele vaardigen: Curettes en ultrasoon
– Behandelen cliënt

Dag 4 Praktijk
– Instructie en gedragsverandering – vaardigheden
– Behandelen cliënt

Dag 5 Praktijk
– Communicatie, psychologie en gedragsverandering: motiveren cliënt – vaardigheden
– Behandelen cliënt

Dag 6 Praktijk
– Verdieping mondhygiëne middelen
– Behandelkeuze en -plannen opstellen en bespreken
– Behandelen cliënt

Dag 7 Examen
– Theoretisch examen
– Behandeling cliënt

Leerdoelen – wat ken ik en kan na afronding van de opleiding?

Na de opleiding Paro-Preventieassistent:

 • Is je kennis volledig op peil over richtlijnen (WIP, BIG) en weet je hoe je deze moet implementeren
 • Heb je kennis van anatomie parodontium, etiologie en pathologie parodontitis (herkennen parodontale aandoeningen)
 • Kun je na mondonderzoek (anamnese) een diagnose en behandelplan opstellen
 • Kennis van paroprotocol en diagnostiek
 • Kun je patiënten met PPS 2 behandelen, door middel van uitgebreide gebitsreiniging en/of recall
 • Weet het geschikte instrumentarium juist te gebruiken in de fase van de behandeling, hoe te handelen bij initiële en vervolg therapie
 • Heb je een goede manuale vaardigheid voor het effectief reinigen
 • Heb je kennis en vaardigheid met ultrasone apparatuur
 • Kun je op een positieve wijze gerichte instructie en voorlichting geven en cliënt motiveren
 • Kun je invloed van lifestyle op de mondgezondheid herkennen
 • Kun je de frequentie van de bijbehorende nazorg te bepalen en uit te voeren
 • Ben je in staat om effectieve en juiste wijze de verslaglegging te verzorgen
 • Ben in staat om ergonomisch te werken

Hans Wolsky, Amsal Muric, Kaoutar Ajjeday, Gastdocent: Karl Parisius,Silke Urbanus, Samira Hamdane

Klassikaal, online les, interactieve theoretische sessies, pre klinische oefening, klinische oefening, feedback en supervisie.

EST-Educatie werkt intensief samen met EB-PRO Dental Education op het vlak van opleiden tot preventie assistenten. Voor deze opleiding docenten, expertise en opleidingsfilosofie gedeeld en uitgewisseld. Hoofddocent Hans Wolsky staat aan de wieg van de opleidingprogramma’s bij EB-PRO als van EST-educatie. Beide instituten omarmen dezelfde opleidingsfilosofie, zeker als het gaat om kwaliteit en intensieve begeleiding van de cursisten gedurende de opleiding. De kwaliteit en examinering wordt geborgd op deze wijze. Na het behalen van het examen ontvangt de deelnemer een certificaat waarmee de vakbekwaamheid is aangetoond en waarmee hij/zij zich in de toekomst kan laten registreren in het Register Paro-Preventieassistenten.