Opleiding tot Paro-Preventieassistent

De PPA verricht initiële therapie en parodontale nazorg tot en met 5 mm subgingivaal. Daartoe wordt de cursist opgeleid. 

Voor wie?

Deze opleiding is voor de preventieassistent die de volgende stap wil zetten en zich wil ontwikkelen tot Paro-Preventieassistent. In deze opleiding leer je een aantal taken op het gebied van parodontitis zelfstandig uit te voeren. Net zoals de preventieassistent werkt de paro-preventieassistent in opdracht van de tandarts en voert behandelingen zelfstandig uit in de verlengde-arm constructie. 

Naast het opdoen van  kennis bestaat een belangrijk deel van de opleiding uit aanleren van de manuele vaardigheden. Deze begeleiding wordt verzorgd door docenten van de opleiding. Daarnaast is het van zeer groot belang dat de cursist tijdens de opleiding in de praktijk aan de slag gaat en wordt begeleidt door een praktijkbegeleider. De rol van praktijkbegeleider kan ingevuld worden door een tandarts of mondhygiënist (tandarts kan de begeleiding van de cursist aan de mondhygiënist delegeren)

We vragen de cursist om voor aanvang van de opleiding de naam van de praktijkbegeleider kenbaar te maken aan de opleidingscoördinatoren.

Omschrijving

De opleiding is voor de gemotiveerde preventieassistenten die zich verder willen ontwikkelen. Gedurende deze praktijkgerichte intensieve opleiding richt je je op de verdieping en verbreding van je kennis op gebied van preventie en behandeling van cliënten met PPS 2. We gaan je manuale vaardigheden aanleren zodat je cliënten met pockets 4-5 mm zelfstandig kan gaan behandelen. We maken hierbij gebruik van  het stappenplan van de uitgebreide gebitsreiniging en recall (nazorg).

 

Je behandelt tijdens deze opleiding minimaal 10 cliënten onder 1-op-1 begeleiding. De voortgang, feedback en resultaten documenteer je in een specifiek dagboek. De presentatie van deze casussen is onderdeel van de examinering en certificering van de opleiding.  

 

We haken aan bij je kennis en ervaring die je hebt opgedaan tijdens je opleiding tot en werk als preventieassistent. In de online lessen en workshops van de opleiding gaan we dieper in op de theorie van parodontologie, scaling & rootplaning, risicofactoren en implantologie. Beslissingen nemen en communicatie in relatie tot gewenste gedragsverandering is ook een belangrijk onderdeel. 

 

De focus ligt op de manuele vaardigheden om te kunnen behandelen, je leert werken met curettes en ultrasoon tips om subgingivaal te reinigen. Behandelkeuzes goed onderbouwen en overleggen met de mondhygiënist of tandarts is een belangrijk aspect van het vak, en komt dus uitgebreid aan bod gedurende de opleiding. 

 

Het uiteindelijke doel is dat je patiënten met een verhoogd risico op parodontitis en parodontitis cliënten-in-de-nazorg in nauwe samenwerking met het mondzorgteam veilig en effectief kunt behandelen.

Type opleiding: Opleiding voor Preventieassistent
Datum: 2 maart 2024
Duur: 4-5 maanden
Locatie: Amsterdam, Oisterwijk, Lelystad
Aantal deelnemers: Min 4 – Max 8 (nog 2 plekken vrij!)
Accreditatie: N.v.t.

 4.650,00

De opleiding bestaat uit een theoretisch, preklinisch en klinisch gedeelte. 

De theorie en preklinische oefeningen worden gegeven tijdens: 

 • 2 klassikale bijeenkomsten
 • 2 workshops 
 • 5 online lessen 
 • 1 online les t.b.v. casuïstiek

Het klinische gedeelte is het praktische gedeelte van de opleiding. Dit programma wordt individueel met de cursist gepland. Dit programma vindt plaats in de (eigen) praktijk en loopt parallel met het theoretische geplande programma. Het doel van dit programma is om de manuele vaardigheden te leren en te oefenen. 

De begeleiding tijdens dit praktische gedeelte is zeer persoonlijk en intensief en geeft het individuele karakter van de opleiding zeer goed weer. Niet iedereen leert op dezelfde wijze en heeft hetzelfde tempo. Hier spelen we op in tijdens de opleiding.

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Dit bestaat uit een theoretische en praktische toets.

Wat ken ik en kan na afronding van de opleiding? – Na de opleiding Paro-Preventieassistent:

 • Is je kennis volledig op peil over richtlijnen (WIP, BIG) en weet je hoe je deze moet implementeren
 • Heb je kennis van anatomie parodontium, etiologie en pathologie parodontitis (herkennen parodontale aandoeningen)
 • Kun je na mondonderzoek (anamnese) een diagnose en behandelplan opstellen
 • Kennis van paroprotocol en diagnostiek
 • Kun je patiënten met PPS 2 behandelen, door middel van uitgebreide gebitsreiniging en/of recall 
 • Weet het geschikte instrumentarium juist te gebruiken in de fase van de behandeling, hoe te handelen bij initiële en vervolg therapie 
 • Heb je een goede manuele vaardigheid voor het effectief reinigen
 • Heb je kennis en vaardigheid met ultrasone apparatuur 
 • Kun je op een positieve wijze gerichte instructie en voorlichting geven en cliënt motiveren
 • Kun je invloed van lifestyle op de mondgezondheid herkennen
 • Kun je de frequentie van de bijbehorende nazorg te bepalen en uit te voeren
 • Ben je in staat om effectieve en juiste wijze de verslaglegging te verzorgen
 • Ben in staat om ergonomisch te werken

De volgende docenten zijn betrokken bij de opleiding:

 • Jan D’Haese – Gastdocent, klassikale en online lessen
 • Hans Wolsky – Docent, klassikale, online lessen, workshops en praktijkbegeleiding
 • Julia Akkerman – docent – workshops en praktijkbegeleiding
 • Caroline v.d. Weijden – docent workshops en praktijkbegeleiding 
 • Samira Hamdane – docent workshops en praktijkbegeleiding 
 • Klassikaal
 • Online les
 • Interactieve theoretische sessies
 • Préklinische oefening
 • Klinische oefening (individuele begeleiding)
 • Feedback en supervisie.

De klassikale bijeenkomsten vinden plaats op werkdagen in de middag en avonduren.

De individuele begeleiding wordt gepland met de cursist. Het programma wordt afgestemd op basis van beschikbaarheid van cliënten.

De opleiding wordt afgesloten met een theorietoets en een praktijkexamen. Als deze met succes zijn afgerond ontvangt de cursist het diploma Tandartsassistent C ParoPreventieassistent. 

Beschrijving

Type opleiding: Opleiding voor Preventieassistent
Datum: 2 maart 2024
Duur: 4-5 maanden
Locatie: Amsterdam, Oisterwijk, Lelystad
Aantal deelnemers: Min 4 – Max 8 (nog 2 plekken vrij!)
Accreditatie: N.v.t.