Opleiding tot Preventieassistent

Voor wie?

Deze opleiding is voor Tandartsassistenten met een afgerond MBO 4 Niveau opleiding of gelijkwaardig en erkend diploma. Cursisten hebben minimaal 2 jaar werkervaring als Tandartsassistent en zijn gemotiveerd om zelfstandig preventie behandelingen bij clienten te gaan uitvoeren. Bij aanvang van de opleiding wordt ingangstoets gemaakt om het leerpad optimaal op u als deelnemer af te stemmen.

Omschrijving

De opleiding Preventieassistent is voor gemotiveerde tandarts assistenten die zich verder willen bekwamen in het vak en willen ontwikkelen in de preventieve mondzorgkunde. Deze opleiding is tot stand gekomen om de tandartsassistent bevoegd en bekwaam te laten worden in de uitbreiding van het takenpakket in mondzorg. Het vakgebied is continu in beweging, bijvoorbeeld op het vlak van de screeningsmethode ‘Periodieke Parodontale Screening’, kortweg PPS genoemd. In het kader van de wet BIG mag de assistent een aantal, vooral preventieve, taken overnemen van tandarts en mondhygiënist. Deze taken staan centraal in de opleiding tot preventieassistent. Het goed en bekwaam aanleren van kennis en vaardigheden is cruciaal om deze taken vakkundig te kunnen uitoefenen.

De opleiding bestaat uit 13 bijeenkomsten, een aantal hiervan zijn gericht op de theoretische kennis en 7 dagen zijn ingericht voor de praktische en manuele vaardigheden. Stap voor stap leert u zelfstandig cliënten behandelen. Eerst in een preklnische setting op fantoomhoofden en vervolgens in klinische setting op echte cliënten. Dit allemaal onder intensieve en directe supervisie van docenten. We geloven sterk in een model van intensieve begeleiding. Dit is cruciaal en we intensiveren de begeleiding als de moeilijkheidsgraad toeneemt. Bij sommige lessen hanteren we zelfs 1 op 1 begeleiding. Dit is wel zo prettig voor de cursist als de begeleidend docent. De feedback is hierdoor uitgebreid en toegespitst op de cursist. De cursist weet direct waar ze aan toe is en kan de feedback direct toepassen.

De opleiding omvat de volgende onderdelen:

 • Kennis vergaren en verkrijgen: theorie vormt de basis van het handelen van de preventieassistent, het kunnen onderbouwen van benhandelkeuzes en weten waar de grenzen liggen.
 • Vaardigheden aanleren: gebitsreiniging is geen eenvoudige behandeling. Manuale oefening met het instrumentarium en het juist toepassen van de techniek is van groot belang. Goed aanleren en veel oefenen is het credo.
 • Professionele houding ontwikkelen: het gaat hierom de wijze waarop een gedragsverandering bij de cliënt gerealiseerd kan worden. Een belangrijk onderwerp waar veel mee bereikt kan worden.

Borging van kwaliteit en teamspel zijn essentiële elementen. We werken met zeer kundige, communicatief sterke en ervaren docenten om te waarborgen dat de assistent wordt ondersteund, gecoacht en geadviseerd. De opleiding preventieassistent is inhoudelijk toonaangevend en we streven het hoogste niveau na.

Gedurende de opleiding behandeld de cursist 5 cliënten! Hierin zijn we uniek, evenals de intensieve en persoonlijke begeleiding en de tijd om te oefenen! Deelnemers hebben na afronding van de opleiding veel zelfvetrouwen en een stevig basis om zelfstandig preventie behandelingen (bij cliënten met een PPS- 1 onder toezicht van de tandarts) uit te voeren. Dit is het doel, na afloop van de opleiding kunnen deelnemers direct aan de slag. Dit is de investering meer dan waard!

Type opleiding: Opleiding voor assistente
Datum: 11 september 2024
Duur: 4-5 maanden
Locatie: Amsterdam, Oisterwijk, Tilburg, Lelystad
Aantal deelnemers: Min 6 Max 8
Accreditatie: Register preventieassistenten

 3.250,00

Het volledige opleidingsprogramma bestaat uit 13 bijeenkomsten waarvan 7 dagen volledig zijn ingericht voor praktijkonderwijs.

Het plan ziet er als volgt uit:

1 – Klassikale bijeenkomst:

 • Introductie, voorstellen en uitleg programma
 • Ingangstoets
 • Uitreiking materialen (cursusklappers en boeken)
 • Begeleiding en protocollen

2a – Online les 1:

 • Theorie BIG, WIP, parodontologie, pocketsonde en PPI

2b – Online les 1:

 • Theorie BIG, WIP, parodontologie, pocketsonde en PPI

3 – Cursus dag 1:

 • Gebruik behandelstoel, hygiëne, sonderen
 • Gemodificeerde pengreep, gebruik H6/H7 op
 • Fantoomhoofd
 • Polijsten

3A – Online les 2:

 • Theorie Deel I: parodontologie, preventieve tandheelkunde, ultrasoon

3B – Online les 2:

 • Theorie Deel II: parodontologie, preventieve tandheelkunde, ultrasoon

4 – Cursus dag 2:

 • Herhaling H6/H7, behandeling zijdelingse delen
 • Sealen
 • Zijdelingse delen op fantoom hoofd
 • Instrumenteren bij cursisten

5 – Online les 3:

 • Theorie: Mondhygiëne instructie, communicatie, voedingsdagboek

6 – Online les 4:

 • Theorie: Caries- en verdieping andere onderwerpen

7 – Cursus dag 3:

 • Oefenen mondhygiëne instructie en communicatie
 • Oefenen op fantoom hoofd
 • Voorbereiden cliënt behandeling
 • Attitude en bereiken gedragsverandering

8 – Cursus dag 4:

 • Voorbereiden en cliënt behandeling

9 – Cursus dag 5:

 • Voorbereiden en cliënt behandeling
 • Voeding en herhaling theorie

10 – Cursus dag 6:

 • Voorbereiden en cliënt behandeling

11 – Cursus dag 7

 • Examen – theorie en cliënt behandeling

 

Leerdoelen – wat ken ik en kan na afronding van de opleiding?

De opleiding richt zicht op kennis opbouwen, manuele vaardigheden ontwikkelen en communicatie met de cliënt:

Leerdoelen met focus op de cliënt:

 • Kennis van wet- en regelgeving (BIG en WIP richtlijnen)
 • Ergonomische basis principes en werken
 • Kennis van het parodontium en etiologie van parodontale afwijkingen
 • Kennis van instrumentarium en hoe te hanteren
 • Werken met ultrasoon
 • PPS, Plaque- en bloeding-indicesPsychologie en communicatie
 • Mondhygiënemiddelen en instructie
 • Cariës risico, voeding en fluoride
 • Fluoride applicatie
 • Sealants aanbrengen
 • Praktijkhygiëne
 • Gebitselementen polijsten
 • Slijpen van instrumentarium

Professionele houding en communicatie:

 • Communicatie vaardigheden om gedragsverandering te bereiken op basis van zorgbehoefte
 • Helder en overtuigend uitleggen:
  -Voedingsadvies geven
  -Intrinsieke motivatie cliënten stimuleren
 • Behandelkeuzes onderbouwen:
  -Preventieplan opstellen en bespreken met Tandarts of mondhygiënist
  -Professionele relatie opbouwen met cliënt
  -Bevinden vastleggen in dossier
 • Hans Wolsky (Hoofddocent)
 • Samira Hamdane
 • Caroline v.d. Weijden
 • Julia Akkerman
 • Kaoutar Ajjeday
 • Karl Parisius (Examinator)
 • Klassikaal
 • Online les
 • Interactieve theoretische sessies
 • préklinische oefening,
 • Klinische oefening met cliënten
 • Feedback en supervisie

Praktijklessen op zaterdag (9.30– 16.3o uur)

Online Lessen – op maandag / dinsdag in de avond (19-21 uur)

Giraf-Educatie werkt intensief samen met EB-PRO Dental Education op het vlak van opleiden tot preventie assistenten. Voor deze opleiding docenten, expertise en opleidingsfilosofie gedeeld en uitgewisseld. Hoofddocent Hans Wolsky staat aan de wieg van de opleidingprogramma’s tot preventie assistent bij EB-PRO als van Giraf-educatie. Beide instituten omarmen dezelfde opleidingsfilosofie, zeker als het gaat om kwaliteit en intensieve begeleiding van de cursisten gedurende de opleiding. De kwaliteit en examinering wordt geborgd op deze wijze. Na het behalen van het examen ontvangt de deelnemer een certificaat waarmee de vakbekwaamheid is aangetoond en waarmee hij/zij zich kan laten registreren in het Register Preventieassistenten.

Beschrijving

Type opleiding: Opleiding voor assistente
Datum: 11 september 2024
Duur: 4-5 maanden
Locatie: Amsterdam, Oisterwijk, Tilburg, Lelystad
Aantal deelnemers: Min 6 Max 8
Accreditatie: Register preventieassistenten