Opleiding tot Tandartsassistent

Voor wie?

Deze opleiding is voor medewerkers die willen gaan werken als tandartsassistent in een tandartsenpraktijk. Deze opleiding geschikt voor instromers en doorstromers. Het uitgangsniveau is minimaal VMBO-tl/k/gl of MBO-3. Wanneer je deze opleiding wil gaan volgen ben je al werkzaam in een tandartspraktijk óf je hebt een stageplek in een praktijk.

Omschrijving

De opleiding tandartsassistent zorgt dat je optimaal bent voorbereid op het werken als tandartsassistent in een tandartspraktijk. Het is een zeer brede en complete basisopleiding die 9 maanden duurt en bestaat uit 2 delen. De opleiding bestaat uit theoretische sessies en veel praktijkonderwijs. Je leert zowel zelfstandig als in teamverband werken. Het doel is dat je goed leert assisteren bij tandheelkundige behandelingen aan de tandartsstoel. Om dit goed te kunnen doen is kennis van tandheelkunde van groot belang. Dit wordt geleerd en de bijbehorende vaardigheden worden uitgebreid geoefend. De opleidingslocaties zijn niet voor niets echte tandartspraktijken. We zijn ervan overtuigd dat we in deze omgevingen maximaal gebruik kunnen maken van de faciliteiten en de situatie in een echte setting kunnen oefenen. Dit draagt bij aan verhoging van de kwaliteit van de opleiding.

Het eerste deel van de opleiding bestaat vooral uit algemene tandheelkundige kennis. In het tweede deel komt de verdieping aan bod, zoals het assisteren bij complexere behandelingen. Elk deel wordt afgesloten met een deel examen. De certificaten van de 2 delen leiden tot het diploma tandartsassistent.

De opleiding bestaat uit 14 lesdagen en 14 online lessen. Deel I en II bestaan uit 7 lesdagen en na afloop een examen. De opleiding is opgezet rondom de eisen en criteria van het ABC register KNMT.

De opleiding is dus ingericht op de kerntaken en werkprocessen Tandartsassistent

 1. Uitvoeren van frontoffice taken
 2. Assisteren bij uitvoeren tandheelkundige behandelingen
 3. Kwaliteit en deskundigheid

Kortom een zeer complete en praktische opleiding. Waarbij het geleerde in echte praktijken wordt geoefend. Dit draagt aan de leerbeleving. Daarnaast wordt de opleiding verzorgd door zeer ervaren en kundige vakgenoten. Ze hebben een passie voor het vak en brengen dit graag over.

Type opleiding: Opleiding voor assistente
Datum:  Maart 2024
Duur: 8-9 maanden
Locatie: Amsterdam, Oisterwijk, Tilburg, Lelystad
Aantal deelnemers: Min 6 Max 10
Accreditatie: Diploma Tandarts Assistent deel A1 & A2 (volledig)

 3.250,00

De opleiding bestaat uit 15 lesdagen (waarvan 2 examendagen) en 14 online lessen waarbij de lesdagen plaatsvinden in opleidingslocaties die tevens tandartspraktijk zijn. Een ideale omgeving voor praktijkonderwijs. De totale opleiding duurt 9 maanden en bestaat uit 2 delen: A1 en A2. Beide delen worden afgesloten met een examen volgens criteria ABC structuur. Er wordt gebruik gemaakt van een online leeromgeving voor zelfstudie (opbouwen van theoretische kennis). De studiebelasting is ongeveer 5 uur per week.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Basiskennis tandheelkunde en gebitsmorfologie
 • Essentiële aspecten bij het assisteren
 • Anatomie van hoofd- halsgebied
 • Infectiepreventie
 • Wet BIG
 • Ergonomie
 • Communicatie
 • Professionele beroepshouding en ethiek
 • 4-handed assisteren
 • Agendaplanning
 • Triage
 • Basiskennis preventie
 • Diversiteit van cliënten in de praktijk
 • Voorlichting en instructie
 • Stralingshygiëne
 • Assisteren bij complexe behandelingen als kroon- en brugwerk, endodontologie, extractie, prothese.

Handelingen:

 • Instrumenten klaarleggen
 • Correct instrumentarium aangeven en afzuigen
 • Assisteren bij röntgen
 • Desinfecteren en steriliseren van instrumentarium
 • Afdrukken nemen
 • Uitvoeren van de plaque-kleurtest
 • Fluorideren

Het lesplan ziet er als volgt uit:

Lesdag 1
Kennismaking en uitleg opleiding. Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken en wet BIG en AVG.

Lesdag 2
Anatomie en benamingen status praesens. Pathologie.

Lesdag 3
Start benaming en gebruik van instrumentarium. Inrichting van de praktijkruimte. Assisteren aan de stoel.

Lesdag 4
Administratie in praktijkmanagement systeem (Oase). Triage. Assisteren aan de stoel basis. Droog leggen

Lesdag 5
Voorlichting en advies. Ergonomie. Fluorideren en plaque kleurtest.

Lesdag 6
Communicatie. Assisteren aan de stoel vervolg.

Lesdag 7
4 handed dentistry

Lesdag 8
Examen deel A1

Lesdag 9
Assisteren aan de stoel bij restauraties

Lesdag 10
Assisteren aan de stoel bij kroon- en brugwerk.

Lesdag 11
Assisteren aan de stoel bij een endodontische behandeling.

Lesdag 12
Het maken van een gebitsafdruk. Assisteren aan de stoel bij prothetiek.

Lesdag 13
Assisteren aan de stoel bij chirurgie.

Lesdag 14
Stralingshygiëne.

Lesdag 15
Examen deel B2

Leerdoelen – wat ken ik en kan na afronding van de opleiding?

Na de opleiding Tandartsassistent:

 • Beheers je de richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken
 • Ben je op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving volgens de richtlijn tandheelkundige radiologie en heb je een röntgencertificaat behaald. Dit certificaat is 5 jaar geldig.
 • Kun je een telefonische triage uitvoeren
 • Is je professionele beroepshouding zoals die van een tandartsassistent mag worden verwacht
 • Heb je de basiskennis van de anatomie en fysiologie van het hoofd, de hals en het kauwstelsel
 • Weet je wat de wet BIG inhoudt
 • Weet je de benaming van de meest gebruikte instrumenten en de praktijkuitrusting zoals roterend instrumentarium en verbruiksmaterialen
 • Ken je de benamingen van de status praesens
 • Heb je kennis over preventieve tandheelkunde

Hoofddocent en coördinator: Sandra Terhorst

Klassikaal, online les, interactieve theoretische sessies, pre klinische oefening, klinische oefening, feedback en supervisie.

Giraf-Educatie werkt intensief samen met gecertificeerde docenten voor organiseren van deze opleiding. Het afnemen van examen wordt gedaan volgens daarvoor bedoelde criteria (MBO4 niveau en KNMT richtlijnen). De kwaliteit van de opleiding en examens is hiermee gewaarborgd. De examinering en certificering is in lijn met de eisen zoals deze door KNMT zijn opgesteld en worden gecommuniceerd. Deze eisen zijn nu op in oprichting en bijna klaar om geïmplementeerd te worden. Zodra deze implementatie heeft plaatsgevonden vragen we officiële erkenning aan.

Beschrijving

Type opleiding: Opleiding voor assistente
Datum:  Maart 2024
Duur: 8-9 maanden
Locatie: Amsterdam, Oisterwijk, Tilburg, Lelystad
Aantal deelnemers: Min 6 Max 10
Accreditatie: Diploma Tandarts Assistent deel A1 & A2 (volledig)